TUBITAK Grants & Supports

Tübitak Hakkında:

TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletmek, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemek ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır. Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile TÜBİTAK tarafından desteklenmekte, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlandırılarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Destekler:

Akademik Destekler:

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.
1002 - Hızlı Destek Programı
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
1010 - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı
1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)
1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme ProgramıSanayi Destekleri:
1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
1514-Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme ProgramıGirişimcilik Destekleri:
1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı
2239 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.
1514-Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

Kamu Destekleri:

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
Etkinlik Düzenleme Destekleri:
2217 - Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri D. P.
2223 - Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı
2229 - Lisans ve Lisans Öncesi, Öğrt. ve Öğrc. Yönelik Bilimsel Etk. D. P.
2237 - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme ProgramıEtkinliklere Katılma Destekleri:
2224 - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
2231 - TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P.

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat DesteğiBilim ve Toplum Proje Destekleri:

5002 - Akademik e-Ders Çağrısı
5001 - Akademik e-Kitap Çağrısı
4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı
4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme ProgramıAB Çerçeve Programları Destekleri:
AB 7. Çerçeve Programı
1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı